Definicje i pojęcia związane z telepracą

Pojęcie telepracy jest zazwyczaj przypisywane Jackowi Nillesowi, który na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku zajmował się zjawiskiem pracy na odległość. Należy pamiętać, że ówczesne rozwiązania technologiczne nie mogą w żaden sposób równać się z dzisiejszą erą Internetu. Największym problemem, z którym zmagano się wtedy w Stanach Zjednoczonych była kwestia ograniczania miejskiego ruchu drogowego. Nilles ukuł dwa pojęcia. Jednym z nich jest „telepraca”, a drugim są „teledojazdy”. Telepraca była rozumiana, jako każdy rodzaj zastępowania podróży związanych z pracą techniką telekomunikacyjną. Teledojazdy rozumiane były, jako częściowe lub całkowite zastąpienie dojazdów do pracy techniką telekomunikacyjną. Teledojazdy skupiały się na redukcji czasu związane go z codziennym przemieszczaniem się pracowników. Telepraca kładła nacisk na całkowitą eliminację podróży do zakładu pracy. Dzisiaj, niemal półwieku od powstania tych pojęć, nadal funkcjonują one w przestrzeni społecznej. Rozwój Internetu doprowadził do coraz większego upowszechniania się pracy zdalnej. Co prawda nikt nie używa już pojęcia teledojazdów. Rozwój pracy zdalnej związany jest nie tyle z dojazdami do pracy, ale z poszukiwaniem przez ludzi zatrudnienia wiele dziesiątek czy setek kilometrów od miejsca zamieszkania. Wyzwania stojące dzisiaj przed globalną wioską ery Internetu nieco zmieniły priorytety sprzed pół wieku. Komisja Europejska zaproponowała własną definicję telepracy. Zgodnie z nią, telepraca jest metodą organizowania i wykonywania pracy, w której pracownik pracuje poza miejscem pracy pracodawcy przez znaczną część swojego dnia pracy, dostarczając pracodawcy wyniki swojej pracy przy wykorzystaniu technologii informacyjnych oraz technologii przekazywania danych, a zwłaszcza Internetu. Polska definicja telepracy, która znalazła się w Art 67 kodeksu pracy wprost nawiązuje do definicji opracowanej przez Komisję Europejską. Amerykańskie definicje telepracy są bardziej elastyczne i odnoszą się głównie do wykonywania swoich obowiązków poza siedzibą organizacji na rzecz, której się pracuje. Kwestie technologiczne są za to mniej eksponowane.

Comments are closed.

Linki do ciekawych stron

Niskoprofilowane wanny wychwytowe różne wymiary.