Internet w domu i zagrodzie

Rozpatrując kwestie związane z pracą zdalną najczęściej podkreślane są różnice w procentowym udziale telepracowników wśród ogółu zatrudnionych. Szacuje się, że w krajach Starej Europy około 15 procent pracowników pracuje zdalnie. W Polsce ten współczynnik jest 5-6 krotnie niższy. Gdyby policzyć osoby pracujące na zasadach określonych dla telepracy w kodeksie pracy, to udział telepracowników określałyby promile. Najczęściej obwiniane za taki stan rzeczy są bariery prawne. Polskie prawo pracy jest bardzo mało elastyczne i w przepisach wprowadzających telepracę jako pojecie kodeksowe więcej jest barier dla pracodawców niż możliwości tworzenia nowych miejsc pracy dla pracowników zdalnych. Winą za brak rozwoju telepracy w Polsce często obarcza się pracodawców. Krytycy uważają, że wielu z nich nie jest w stanie mentalnie pogodzić się z sytuacją braku pełnej kontroli nad zatrudnianymi osobami. Niezależnie od powyższych barier, jest jeszcze jedno poważne ograniczenie. Stan sieci telekomunikacyjnych w Polsce oraz koszt dostępu do Internetu. Szacuje się, że blisko 60 procent Polaków ma dostęp do Internetu. Niezależnie od marketingowych przekazów, że usługi internetowe ciągle w naszym kraju tanieją, to opłaty za Internet należą u nas do jednych z największych na świecie. Znaczny spadek internetowych abonamentów wynika z pakietowania usług w „triple play”, gdzie Internet łączy się z telewizją i telefonem. Deklarowana cena połączenia sieciowego jest stosunkowo niska, bowiem najczęściej kalkuluje się ją w oparciu o dwie następne usługi. Biorąc ceny do porównania, powinno analizować się jedynie takie, które gwarantują otrzymanie usługi bez konieczności zakupu żadnych dodatków. Niemałe pieniądze płacimy za dość przeciętna jakość łącz. Mniej niż 10 procent użytkowników Internetu ma łącze wolniejsze niż 1MB/s. Ponad połowa zaś ma łącza wolniejsze niż 10 Mb/s. Dostęp do Internetu szerokopasmowego, który charakteryzuje się przepływnością rzędu 30 Mb/s, posiada jedynie 8 procent użytkowników sieci i to oni mogą sobie pozwolić na kupno łóżeczka drewniane dla dzieci przez Internet. Powyższe dane pokazują twarde i infrastrukturalne przeszkody powodujące ograniczenia telepracy w Polsce.

Comments are closed.

Linki do ciekawych stron

Niskoprofilowane wanny wychwytowe różne wymiary.