Jak to się robi w Ameryce?

Amerykanie korzystają z telepracy częściej niż Europejczycy. Warto zrobić zastrzeżenie, że mieszkańcy państw Starej Europy korzystają z telepracy 5 razy częściej niż Polacy. W tym kontekście można prześledzić raporty amerykańskich badaczy i zobaczyć, jakie korzyści dla całego kraju może przynieść zdalna praca. Aż 45 procent amerykańskiej siły roboczej piastuje stanowiska pracy, które nadawałyby się do telepracy. Jeżeli nie całkowicie, to w części. 50 milionów amerykańskich pracowników pracujących na stanowiskach nadających się do telepracy chciałoby skorzystać z takiej możliwości, jednak w domu pracuje obecnie niecałe 3 miliony z nich. Jak obliczyli naukowcy, osoby pracujące w domu oszczędzają rocznie 390 milionów galonów benzyny. Amerykańscy telepracujący spędzają na pracy średnio 2,4 dnia w tygodniu. Gdyby 50 milionów osób, które chce podjąć telepracę, w rzeczywistości ją podjęło, to roczna emisja gazów cieplarnianych zostałaby zmniejszona o 51 milionów ton. Taki efekt jest równoważny z sytuacją, w której wszyscy mieszkańcy stanu Nowy Jork przestaliby korzystać z samochodów. Oszczędności dla Stanów Zjednoczonych wyniosłyby 900 miliardów dolarów rocznie. Import ropy z Zatoki Perskiej mógłby zostać w USA ograniczony o 46 procent. Energia, która zostałaby oszczędzona w związku z telepracą stanowiłaby więcej niż energia wytworzona przez wszystkie odnawialne źródła. Naukowcy szacują, że do 2016 roku liczba osób świadczących zdalną pracę wzroście do niecałych 5 milionów. Porównania danych statystycznych pokazują, że coraz więcej agencji federalnych i lokalnych stawia na telepracę, bowiem odsetek zdalnie pracujących w sektorze publicznym systematycznie się zwiększa. Przeciętny telepracownik ma 49 lat, ukończył studia i zarabia wyraźnie ponad przeciętną. Statystyki pokazują, że związki zawodowe nie wspierają telepracy. Firmy, w których nie funkcjonują organizacje związkowe pięciokrotnie częściej zatrudniają pracowników na odległość. Jak deklarują ankietowani największą barierą w dalszym rozwoju telepracy jest brak wzajemnego zaufania.

Comments are closed.

Linki do ciekawych stron

Niskoprofilowane wanny wychwytowe różne wymiary.