Po dwóch stronach oceanu

Europejskie podejście do pracy jest zupełnie inne niż podejście pracowników za oceanem. Amerykanie mają elastyczne prawo pracy skupione za korzyściach wynikających ze świadczenia pracy. Europejskie podejście do pracy nacisk kładzie na korzyści z bycia zatrudnionym. Takie nastawienie cechują sztywne przepisy dotyczące umów o pracę, okresów wypowiedzeń czy pensji minimalnych. Elementy tego pojęcia widać w naszym rodzimym podejściu do zatrudnienia, w którym posada oznacza znacznie więcej niż źródło utrzymania. Dane dotyczące pracy oraz możliwości i chęci podejmowania telepracy w Stanach Zjednoczonych pokazuje na różnice w podejściu pracowników oraz pracodawców do organizacji pracy i jej świadczenia. Pomimo kryzysu, w USA rośnie liczba telepracowników. Analitycy podkreślają, że rosnąca presja na firmy, by obniżały koszty funkcjonowania będzie znajdowała ujście w większym parciu do pracy zdalnej. W chwili obecnej niemal nie ma menedżerów, którzy nie znaliby istoty telepracy. Jednocześnie znacznie wzrosło wyrafinowanie w zarządzaniu zespołem telepracowników. Motorem w rozwoju telepracy jest stały rozwój narzędzi do komunikacji i współpracy oraz coraz większy dostęp do szerokopasmowego Internetu. Jednocześnie w Stanach Zjednoczonych powróciła sytuacja niedoboru wykwalifikowanych pracowników, która była zmartwieniem firm przed kryzysem. Dodatkowo coraz bardziej zarysowuje się potrzeba zatrudniania pracowników biegłych w najnowszych technologiach. Prognozy, jakie są wysnuwane na podstawie danych ilościowych mówią, że w ciągu kilku lat liczba zdalnie pracujących Amerykanów może się podwoić. Takie symulacje mogą mieć odniesienie również w sytuacji europejskich pracodawców. Niezależnie od pewnego skostnienia prawnego, rywalizacja ekonomiczna będzie wymuszać poszukiwanie efektywniejszych form organizacji przedsiębiorstw. W Polsce podobne naciski są niestety negatywnie równoważone kosztami i jakością infrastruktury internetowej. Koszt dostępu do sieci w Polsce jest uznawany za jeden z najwyższych na świecie. Taka sytuacja bez wątpienia ma duży wpływ na hamowanie rozwoju telepracy w naszym kraju.

Comments are closed.

Linki do ciekawych stron

Niskoprofilowane wanny wychwytowe różne wymiary.