Praca on-line

Telepraca jest stosunkowo nową formą zatrudnienia w polskim prawie pracy. Taka forma organizacji pracy jest dokładnie opisana w kodeksie pracy. Niestety w Polsce jedynie 3 procent ludzi jest zatrudnionych zdalnie. W Europie odsetek jest pięć razy większy. Powodem znacznych ograniczeń w rozwoju telepracy w naszym kraju są archaiczne przepisy BHP oraz znacznie gorsza infrastruktura teleinformatyczna niż w krajach tzw. Starej Europy. Powodem pewnych ograniczeń w rozwoju telepracy jest bezpieczeństwo informacji. Na temat pracy zdalnej ciągle jest wiele mitów. Niektórzy ustawicznie mylą ją z pracą na własny rachunek, czyli samozatrudnieniem. Telepracę świadczy się na podstawie umowy o pracę. Pracownik zdalny ma takie same prawa i obowiązki, co pracownik zatrudniony w siedzibie pracodawcy. Ma prawo do płatnego urlopu i innych świadczeń wynikających z kodeksu pracy. Różnica pomiędzy stacjonarną, a zdalną formą zatrudnienia ogranicza się jedynie do miejsca świadczenia pracy. Bardzo często spotkać można informacje, że atrakcyjność pracy zdalnej polega na niezależności czasowej i swobodzie w wykonywaniu zadań oraz swobodnym ustalaniu czasu swojej pracy. Nic bardziej mylnego. Pracownika zatrudnionego w formie telepracy nadal obowiązuje 40 godzinny tydzień pracy i średnio 8 godzinny dzień pracy, pięć razy w tygodniu. Zasady świadczenia pracy w formie zdalnej pracodawca ustala w stosownym regulaminie pracy, zgodnie ze wszelkimi wytycznymi ustalonymi kodeksowo. W niektórych przypadkach mogą to być określone godziny, w których pracownik powinien pracować w domu. W innych firmach może obowiązywać jedynie 40 godzinny tydzień pracy, w którym telepracownik ma większą swobodę wyboru godzin pracy. Tak czy inaczej obowiązkiem pracodawcy jest ewidencjonowanie czasu pracy każdego pracownika. Reguła ta dotyczy również pracowników zdalnych. W ich przypadku zamiast listy obecności przechowuje się rejestry z zapisanymi okresami logowania na firmowych serwerach i szampon samochodowy. Pracownicy zatrudnieni w formie telepracy mogą być również sprawdzeni przez pracodawcę w domu. W przypadku ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych telepracownik może być również zwolniony bez wypowiedzenia.

2JwP5S6kZTI6nGPE4IMv

Comments are closed.

Linki do ciekawych stron

Niskoprofilowane wanny wychwytowe różne wymiary.