Socjologicznie o telepracy

Człowiek jest istotą społeczną. Nikogo nie trzeba przekonywać do tej tezy, ani specjalnie jej udowadniać. Cały współczesny rozwój technologiczny i informatyczny podporządkowany jest koncepcji jak najbliższego związania ludzi ze sobą. Sieci teleinformatyczne łączą dzieci ze szkołą i kolegami z klasy. Pracowników z firmą, która ich zatrudnia. Wszyscy są ze wszystkimi połączeni przy pomocy internetowych komunikatorów i mediów społecznych. Telepraca staje się coraz popularniejszą formą zatrudniania się ludzi. Nie mniej coraz bardziej słyszalne są głosy psychologów ostrzegające przed coraz powszechniejszą alienacją ludzi. Niektórzy wręcz udowadniają, że sieci nie łączą ludzi, a wręcz wpływają na degenerację tkanki społecznej. Telepraca i związane z nią patologie podawane są, jako częste przykłady. Spora część pracowników pracujących zdalnie po pewnym czasie rezygnuje i wraca do tradycyjnych metod zatrudnienia. Poczucie osamotnienia, braku więzi z innymi ludźmi jest tak przejmujące, ze telepracownicy popadają w depresję. Wszystko odbywa się zgodnie z najstarszymi prawidłami mówiącymi, że w tłumie każdy człowiek jest samotny. Tłum jest żywiołem rządzącym się odmiennymi prawami niż tworzące go jednostki. W przypadku sieci teleinformatycznych mamy do czynienia z tłumem wielojęzycznym, wielokulturowym, wieloreligijnym. W takim ogólnoświatowym tłumie samotność jest nieunikniona, udowadniają niektórzy psychologowie. Telepracownicy, którzy ze względów psychicznych zmuszeni byli do porzucenia tej formy świadczenia pracy podkreślali jak bardzo brakowało im zwykłych kontaktów z drugim człowiekiem. Ich relacje pokazują, jak brak rzeczywistych relacji międzyludzkich obniżał motywacje pracowników i prowadził do utraty zatrudnienia. Najczęstsza przyczyną takiego stanu rzeczy jest nieprzystosowanie społeczeństwa do nowych warunków funkcjonowania, jakie wywołało upowszechnienie się sieci teleinformatycznych. Psychoterapeuci podkreślają, że to nie telepraca jest winna kłopotom ludzi, lecz zaniedbywanie przez nich swoich własnych potrzeb i nadmierne koncentrowanie się na wirtualnym świecie.

Comments are closed.

Linki do ciekawych stron

Niskoprofilowane wanny wychwytowe różne wymiary.