Telepraca – motywacje pracodawców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zbadała przedsiębiorstwa pod kątem telepracy. Badania prowadzono na grupie 100 przedsiębiorstw. Okazało się, że telepraca rozumiana, jako system organizacji pracy stosowana jest jedynie w 16 procent przedsiębiorstw. Najczęściej po metodę zdalnej pracy sięgają firmy zatrudniające do 9 pracowników. Telepracownicy najczęściej zatrudniani są przy wykonywaniu usług finansowych (33 procent), przy tworzeniu grafiki komputerowej (33 procent) oraz w księgowości (25 procent). Wszystkie pozostałe zajęcia wykonywane w formie pracy zdalnej w polskich firmach wyniosły jedynie 9 procent ogółu telepracowników. Najczęściej występującym miejscem pracy telepracownika jest jego miejsce zamieszkania oraz delegowanie pracownika do pracy w siedzibie klienta. Przedstawiciele firm objętych badaniem wskazywali, że umowa o pracę z telepracownikami była formą zatrudnienia w 43 procent przypadków. Objęci tą formą zatrudnienia pracownicy w 67 procent przypadków nie byli wcześniej związani z firmą, pozostały odsetek stanowili pracownicy przekwalifikowani. Warto zatrzymać się chwilę nad tymi danymi, bowiem pokazują niedoskonałości polskiego prawa pracy. Kodeksowe uregulowania dotyczące telepracy w obecnym kształcie raczej zniechęcają pracodawców do skorzystania z takiej formy zatrudnienia. Pozyskując pracowników zdalnych przedsiębiorcy starają się omijać umowy o pracę. Pracodawcy pytani o powody wprowadzania telepracy najczęściej wymieniali chęć wdrażania bardziej efektywnych metod pracy (57 procent). Niemal co trzeci badany przedsiębiorca akcentował chęć ograniczenia kosztów biurowych. W kilku procentach decyzja o rozpoczęciu zatrudnienia w formie telepracy wynikała z inicjatywy pracowników. Przedstawione przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wyniki badań wskazują na duży potencjał w rozwoju zdalnych form zatrudnienia. Jednocześnie widać z nich, że główny nurt telepracy będzie kwitł poza umowami o pracę. Wiele wskazuje na to, że pracodawcy będą wybierali umowy z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, umowy o dzieła lub rozmaite zlecenia.

Comments are closed.

Linki do ciekawych stron

Niskoprofilowane wanny wychwytowe różne wymiary.