Telepraca – same plusy

W ostatnich latach przybywa pracowników świadczących usługi na rzecz firm na zasadzie telepracy. Nie można się dziwić takiemu zjawisku, gdyż korzyści płynące z tego typu zatrudnienia są ogromne zarówno dla firm jak i pracowników. Telepracownik nie musi rano wstawać do pracy, pędzić przez zatłoczone miasto i martwić się o każdą minutę spóźnienia. Sam sobie ustala godziny pracy, zyskując przy tym czas, który poświęciłby na dojazdy oraz eliminując koszty z nimi związane. Praca zdalna umożliwia wykonywanie zajęć w dowolnym czasie, dostosowanym do obowiązków domowych. Każdy człowiek osiąga szczyt produktywności o innej porze dnia. Dobierając sobie odpowiedni czas pracy, jest w stanie wykonać ją szybciej i lepiej. W przypadku telepracy nikt nikogo nie rozlicza z czasu spędzonego na pracy, tylko z efektów. Z tego powodu telepraca przynosi również wiele korzyści pracodawcom. Pracownicy zatrudnieni zdalnie są produktywniejsi i bardziej kreatywni. Firma oszczędza na wynajmie pomieszczeń dla personelu, zużywanej przez nich wodzie i energii elektrycznej. Nie ponosi też wysokich kosztów związanych z zakupem materiałów biurowych. Rzadziej też pojawiają się zwolnienia chorobowe, gdyż tracą one w większości przypadków sens. Pracownicy nie muszą brać zwolnień na dzieci, a kobiety ciężarne mogą pracować niemal do samego porodu. Nie potrzebują też długiego urlopu macierzyńskiego i wychowawczego. Pracodawca poszerza horyzonty firmy poprzez wprowadzenie pracy zdalnej. Nie musi się już opierać tylko na lokalnej kadrze, może zatrudniać pracowników z innych regionów. Nie pojawiają się konflikty w miejscu pracy. Im mniej pracowników jest zatrudnionych w formie stacjonarnej tym mniej występuje relacji interpersonalnych, a co za tym idzie zmniejsza się ryzyko mobbingu, dyskryminacji czy innych negatywnych zjawisk w relacjach pracowniczych. Telepraca nie powoduje takiego stresu, jak praca stacjonarna, co zwiększa korzyści zarówno po stronie pracodawcy jak i pracownika. Nikt nie przywiązuje się też do miejsc i ludzi, nie jest zmuszony do obchodzenia, co dzień nowych imienin czy świąt w miejscu pracy. To duże pole do popisu także dla osób niepełnosprawnych, które mogą się realizować bez uczucia czyjejś litości czy pożałowania.

Comments are closed.

Linki do ciekawych stron

Niskoprofilowane wanny wychwytowe różne wymiary.