Telepraca nie jest rozwiązaniem dla wszystkich

Korzyści płynące z telepracy są bezsporne. Zarówno dla pracodawcy, jak dla pracownika. Pracodawca może znacznie oszczędzić na kosztach utrzymania biura i obsługi biurowej. Pracownik może ograniczyć czas dojazdu do siedziby pracodawcy. Jednocześnie pracodawca i pracobiorca mogą współpracować niezależnie od miejsc, z których pochodzą. Jednak telepraca niesie również zagrożenia i przeciwności. Osoby, które decydują się na pracę zdalną powinny charakteryzować się dość dużą samodyscypliną i odpowiedzialnością. Charakter telepracy powoduje, że pracownik pozbawiony jest ciągłego nadzoru i kontroli. Swoje zadania podejmuje samodzielnie. Sam zarządza swoim czasem. Okazuje się, że niektórzy pracownicy nie są w stanie odpowiednio zmobilizować się do pracy w takich warunkach. Telepraca powoduje u nich spadek efektywności i jest powodem rozmaitych kłopotów. Nowe formy zatrudniania wymagają również odpowiednich do nich form zarządzania personelem. Okazuje się, że wielu pracodawców nie umie zarządzać pracownikami pracującymi na odległość. Takie sytuacje burzą spokój w przedsiębiorstwie i bywają powodem perturbacji, których skutkiem jest utrata zaufania do efektywności telepracy. Przykładem niezrozumienia istoty pracy zdalnej i wyzwań, jakie ona stawia przed pracownikiem i pracodawcą są przepisy polskiego prawa pracy. Ustawodawca opiera organizację telepracy na uzgodnieniach ze związkami zawodowymi oraz obarcza pracodawcę niektórymi obowiązkami, które nie powinny go interesować w przypadku telepracy (BHP). Przepisy kodeksu pracy są dowodem na brak elastyczności polskiego prawa regulującego stosunek pracy. Jednocześnie pokazują jak niewielkie jest zrozumienie istoty pracy zdalnej w społeczeństwie. Rewolucja, którą zapoczątkował rozwój Internetu w wielu dziedzinach życia coraz bardziej wykracza poza istniejące unormowania prawne. Próba implementacji rozwiązań internetowych do dotychczasowych rozwiązań najczęściej kończy się fiaskiem. To powoduje, że telepraca pomimo znacznych korzyści, jakie może przynieść pracownikowi i pracodawcy ma w Polsce tak małe znaczenie.

Comments are closed.

Linki do ciekawych stron

Niskoprofilowane wanny wychwytowe różne wymiary.