E-learning

Globalna wioska

Kilka lat temu w jednej z gazet codziennych ukazał się artykuł opisujący rzeczywistość pracy w jednej z amerykańskich klinik medycznych. Lekarze dokonywali zabiegów, ale nie zajmowali się pracą papierkową. Kilkadziesiąt minut po skończonej operacji na ich komputerach pojawiała się cała dokumentacja medyczna, którą musieli jedynie sprawdzić i zatwierdzić. Nudną robotę papierkową wykonywali za nich medycy z Indii pracujący on-line. Wizja globalnej wioski, która wyłaniała się z artykułu była wtedy mało zrozumiała w naszym kraju. Dzisiaj takie opisy nie robią na nikim żadnego wrażenia. Zdalną pracę na rzecz zagranicznych podmiotów świadczą również polscy pracownicy. Niekiedy przybiera to zorganizowane formy. W Irlandii bardzo wiele formalności związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej można załatwić on- line. Na terenie Wielkopolski powstała firma, która zajmuje się zdalną obsługą irlandzkich firm. Dzięki różnicy w wynagrodzeniach pomiędzy pracownikami w Polsce i w Irlandii firma nie narzeka na brak klientów. Zdalną pracę na rzecz zagranicznych firm świadczą nasi rodacy, którzy są ekspertami z różnych dziedzin. Nie wychodząc z domu mogą dzięki połączeniom internetowym realizować zlecenia od bardzo różnych firm. Rozwój sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych sprawił, że dzisiaj wszystkie firmy są za rogiem. Osoba świadcząca swoje usługi intelektualne za pomocą Internetu może z równym powodzeniem pracować dla firmy amerykańskiej, indonezyjskiej, australijskiej jak i polskiej. Z punktu widzenia zdalnego pracownika odległość od każdej firmy na świecie jest taka sama i nie mierzy się w kilometrach, ale w przepustowości sieci. Inwestycje w rozwój Internetu w Polsce należą do priorytetowych. Wszyscy zdają sobie sprawę, że sprawne łącza internetowe są w dobie zdalnej pracy tak samo ważne jak infrastruktura kolejowa czy drogowa. W przypadku wielu zawodów emigracja zarobkowa wcale nie musi mieć charakteru fizycznego. Wielu naszych rodaków funkcjonuje na zagranicznych rynkach pracy dzięki łączom internetowym i pracy zdalnej.

Sieciowa rewolucja

Nie można sobie wyobrazić dzisiaj funkcjonowania żadnej firmy czy instytucji, która nie byłaby połączona ze światem przy pomocy sieci teleinformatycznych. Internet towarzyszy współczesnemu człowiekowi już od kołyski. Wspiera także edukację szkolną. W podręcznikach gimnazjalnych i licealnych adresy stron internetowych mieszają się z tradycyjnymi (książkowymi) źródłami wiedzy. W wielu szkołach jedynym źródłem wiedzy rodziców o postępach edukacyjnych dziecka jest internetowy dziennik. Bez sieci teleinformatycznych trudno sobie wyobrazić studia czy poszukiwania zatrudnienia. Internet jest podstawą edukacji w wieku dorosłym. E-learningowe kursy i szkolenia skutecznie zastępują tradycyjne, stacjonarne formy nauczania. Bez Internetu trudno zrobić prawo jazdy, umówić się ze znajomymi czy zamówić stolik w restauracji. Wreszcie Internet spełnia marzenia amerykańskich prezydentów. Zgodnie z tym, co planował i przepowiadał niegdyś raport Clintona i Gora, Internet daje ludziom pracę i możliwość utrzymania. Rewolucjonizuje handel oraz niektóre usługi. Telepraca zmienia dotychczasowe stosunki społeczne oparte na patriarchalnych relacjach pracowniczych. Media społecznościowe zmieniają również relacje towarzyskie pomiędzy ludźmi. Niezależnie od tych wszystkich zmian, które zachodzą każdego dnia, to dodatkowo przyspieszają one wraz z rozwojem technologii. W sieci toczone są wojny pomiędzy wywiadami i armiami różnych państw, w sieci toczy się gra rynków. Internet stał się miejscem nowego terroryzmu i walki z wolnym słowem. W Internecie organizowane są protesty społeczne, bojkoty i inne przejawy społecznej aktywności. Nauka, praca, rozrywka, prawo, życie społeczne – każda dziedzina życia ma swoją sieciową odmianę. W wielu przypadkach internetowa wersja zaczyna zastępować dotychczasowe rozwiązania. Telepraca i e-learning to tylko najbardziej charakterystyczne elementy świata wynikającego z powszechnego dostępu do sieci teleinformatycznych. Internet kształtuje obyczajowość i postawy współczesnych ludzi – rewolucja sieciowa trwa w najlepsze.

Linki do ciekawych stron

Niskoprofilowane wanny wychwytowe różne wymiary.