Szkolenia

Sieciowa rewolucja

Nie można sobie wyobrazić dzisiaj funkcjonowania żadnej firmy czy instytucji, która nie byłaby połączona ze światem przy pomocy sieci teleinformatycznych. Internet towarzyszy współczesnemu człowiekowi już od kołyski. Wspiera także edukację szkolną. W podręcznikach gimnazjalnych i licealnych adresy stron internetowych mieszają się z tradycyjnymi (książkowymi) źródłami wiedzy. W wielu szkołach jedynym źródłem wiedzy rodziców o postępach edukacyjnych dziecka jest internetowy dziennik. Bez sieci teleinformatycznych trudno sobie wyobrazić studia czy poszukiwania zatrudnienia. Internet jest podstawą edukacji w wieku dorosłym. E-learningowe kursy i szkolenia skutecznie zastępują tradycyjne, stacjonarne formy nauczania. Bez Internetu trudno zrobić prawo jazdy, umówić się ze znajomymi czy zamówić stolik w restauracji. Wreszcie Internet spełnia marzenia amerykańskich prezydentów. Zgodnie z tym, co planował i przepowiadał niegdyś raport Clintona i Gora, Internet daje ludziom pracę i możliwość utrzymania. Rewolucjonizuje handel oraz niektóre usługi. Telepraca zmienia dotychczasowe stosunki społeczne oparte na patriarchalnych relacjach pracowniczych. Media społecznościowe zmieniają również relacje towarzyskie pomiędzy ludźmi. Niezależnie od tych wszystkich zmian, które zachodzą każdego dnia, to dodatkowo przyspieszają one wraz z rozwojem technologii. W sieci toczone są wojny pomiędzy wywiadami i armiami różnych państw, w sieci toczy się gra rynków. Internet stał się miejscem nowego terroryzmu i walki z wolnym słowem. W Internecie organizowane są protesty społeczne, bojkoty i inne przejawy społecznej aktywności. Nauka, praca, rozrywka, prawo, życie społeczne – każda dziedzina życia ma swoją sieciową odmianę. W wielu przypadkach internetowa wersja zaczyna zastępować dotychczasowe rozwiązania. Telepraca i e-learning to tylko najbardziej charakterystyczne elementy świata wynikającego z powszechnego dostępu do sieci teleinformatycznych. Internet kształtuje obyczajowość i postawy współczesnych ludzi – rewolucja sieciowa trwa w najlepsze.

Linki do ciekawych stron

Niskoprofilowane wanny wychwytowe różne wymiary.